naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
21.06.2016


Zintegrowane działania kontrolne przeciwko „szarej strefie”
w przewozach osób.


    W dniu 17/18 czerwca 2016 roku na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.


W akcji uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas powyższej akcji przeprowadzono 5 przejazdów kontrolnych, w których ujawniono:
  • 5 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 5 x 8000 zł;
  • 5 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 5 x 8000 zł.
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną kwotę 80 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016