naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
26.08.2016


Przeładowany i na wyłączniku.


    W dniu 22 sierpnia 2016 r., Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie wykonując czynności kontrolne na terenie miasta Krakowa, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów. Inspektorzy dokonali ważenia pojazdów w punkcie kontrolnym zlokalizowanym przy ul. Księcia Józefa.


W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnych nacisków osi. Ponadto stwierdzono, że w pojeździe zainstalowane jest niedozwolone urządzenie, zakłócające pracę tachografu sterowane za pomocą pilota.


Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne na kwotę 21 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016