naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
03.10.2016


Kontrola autobusów przewożących dzieci do szkół.


    W dniach od 1. do 23. września 2016r., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili wzmożone kontrole autobusów wykonujących przewozy drogowe dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie woj. małopolskiego.


W trakcie akcji skontrolowano 104 pojazdy, nałożono 8 mandatów karnych, zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów, tj. wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne zużycie bieżnika opon, brak aktualnych badań technicznych, uszkodzone fotele pasażerów.

W 1 przypadku ujawniono naruszenie ustawy o transporcie drogowym, tj. wykonywanie przewozów regularnych bez wymaganego zezwolenia oraz wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus, w związku z czym, wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w łącznej wysokości 13 000,00 zł.

Inspektorzy podczas kontroli zwracali szczególną uwagę na prawidłową liczbę przewożonych dzieci, stan techniczny autobusu, jak również każdorazowo badali trzeźwość kierowcy.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016