naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
17.01.2017


Kontrole międzynarodowego transportu drogowego.


       Od początku 2017 roku, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie na terenie całego woj. małopolskiego prowadzą czynności kontrolne w zakresie prawidłowości wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Sprawdzane są m.in. zezwolenia, czas pracy kierowcy, stan techniczny, trzeźwość kierowców.


W wyniku powyższych działań ujawniono 9 przypadków wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. Skutkowało to nałożeniem kar na przedsiębiorców o łącznej wartości 90 000 zł, a kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w kwocie 6150 zł. Zezwoleń nie posiadali przewoźnicy z takich krajów jak: Serbia, Turcja, Ukraina.

Ponadto, w dniu 10 stycznia br., w trakcie kontroli instalacji tachografu cyfrowego (urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy) w pojeździe przewoźnika rumuńskiego stwierdzono podłączenie dodatkowych przewodów oraz urządzenia elektronicznego sterującą pracą tachografu przy pomocy pilota.


Uruchomienie tego urządzenia powodowało zakłócenie prawidłowej pracy tachografu w taki sposób, że podczas gdy pojazd znajdował się w ruchu rejestrował odpoczynek zamiast aktywności w postaci prowadzenia pojazdu. Część niedozwolonego urządzenia (układ scalony) znajdowała się w czujniku ruchu umieszczonym na skrzyni biegów, a pozostała część - odpowiadająca za wyłączenie dodatkowego sygnału ruchu, w słupku bocznym kontrolowanego pojazdu.

13 stycznia 2017r., inspektorzy podczas działań kontrolnych zatrzymali do inspekcji 3 pojazdy należące do tego samego przewoźnika, którymi realizowany był przewóz ładunku (stali) ze Szwecji do Rumunii. Kierowcy po odbyciu przeprawy promowej Szwecja-Polska wykonywali dalszy przewóz drogowy w kierunku Rumunii. Analiza zapisów tachografów wykazała, iż każdy z trzech kierowców nie zarejestrował swojej aktywności i przebytej drogi w pełnym wymiarze. W toku kontroli ustalono, iż faktyczna długość trasy pokonanej przez kierowców wynosi 734km, a zarejestrowane zostało jedynie 600 kilometrów. Inspektorzy ujawnili, że przez kierowców zostały użyte magnesy w celu ukrycia faktycznego czasu pracy. Za powyższe nieprawidłowości zostały nałożone kary pieniężne na firmy transportowe w łącznej sumie 20800 zł, a kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w kwocie 8000zł.

ITD informuje, że stosowanie niedozwolonych urządzeń mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tachografu ma bezpośredni wpływ na stwarzanie zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017