naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
04.05.2017


Zwalczanie szarej strefy w przewozach osób.


    W dniu 27 i 28 kwietnia 2017r., na terenie miasta Krakowa tut. Inspektorat przeprowadził działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie szarej strefy i nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.


27 kwietnia kontrole były prowadzone w ramach własnych działań ITD, gdzie podczas patrolowania centrum Krakowa inspektorzy zwracali szczególną uwagę na samochody osobowe, co do których może zachodzić podejrzenie, że ich kierowcy wykonują zarobkowy przewóz osób, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

W dniu następnym, w akcji uczestniczyli także funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, podczas której przeprowadzono 2 przejazdy kontrolne.

Podczas powyższych inspekcji ujawniono:
  • 3 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 3 x 8000 zł kary;
  • 3 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 - 3 x 8000 zł kary;
  • 3 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b – 3 x 8000 zł.

W wyniku ww. działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 72 000 zł., a na kierowców zostały nałożone mandaty karne lub skierowane wnioski o ukaranie do Sądu na kwotę 2500zł.

Na uwagę zasługuję fakt, że jeden z kontrolowanych kierowców okazał się licencjonowanym taksówkarzem, a wykonywał usługę zarobkowego przewozu osób za pośrednictwem aplikacji łączącej pasażera z kierowcą, samochodem niespełniającym kryterium taksówki, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017