naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
29.06.2017


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.   W dniu 23 i 27 czerwca 2017r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie podczas prowadzenia działań kontrolnych ukierunkowanych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i szarej strefy w przewozach osób na terenie miasta Krakowa, ujawnili 2 przypadki wykonywania transportu osób taksówką bez licencji, uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.

W związku z powyższym, wobec przedsiębiorców zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w łącznej kwocie 16 000 zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi w wysokości 1500zł. W jednym przypadku ustalono, że kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017