naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
10.07.2017


Na czerwonym świetle bez licencji.   W dniu 7 lipca 2017r. inspektorzy byli świadkami przejazdu taksówki z pasażerem przez skrzyżowanie na „czerwonym świetle”.W związku z powyższym, pojazd został natychmiast zatrzymany do kontroli w trakcie, której okazało się, że kierowca realizował przewóz drogowy nie posiadając do tego stosownej licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.

Za powyższe naruszenie zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 8000 zł, a kierowcę ukarano mandatem w kwocie 600 zł i 6 pkt. karnymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017