naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
18.09.2017


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.


     W dniu 15 września 2017r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie podczas prowadzenia działań kontrolnych ukierunkowanych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i szarej strefy w przewozach osób na terenie miasta Krakowa, ujawnili wykonywanie transportu osób taksówką bez licencji, uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.


W związku z powyższym, wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 8000 zł, a w stosunku do kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017