naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
09.11.2017


Rażące naruszenie czasu pracy na linii regularnej.     W dniu 7 listopada 2017r., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie zatrzymali do kontroli autobus, którym wykonywany był przewóz osób na linii regularnej przekraczającej 50 km.


W trakcie analizy zapisów czasu jazdy i odpoczynku ujawniono liczne nieprawidłowości, tj. przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu, prowadzenie pojazdu bez wymaganej przerwy, skrócenie dziennego odpoczynku. Oprócz tego kierowca nie rejestrował całej swojej aktywności na karcie kierowcy. Kierowca wyjmował swoją kartę z tachografu w celu ukrycia faktycznego czasu prowadzenia pojazdu.

W okresie objętym kontrolą inspektorzy stwierdzili w sumie 33 naruszenia. Łączna suma kary pieniężnej za w/w nieprawidłowości została wyliczona na kwotę 32 500zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

Powyższym działaniem, tj. nieprzestrzeganiem norm czasu jazdy i odpoczynku, kierowca narażał na niebezpieczeństwo przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017