naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków




Aktualności




04.12.2017


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.



    W dniu 1 grudnia 2017r., inspektorzy ITD wspólnie z Policją i pracownikami Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowanych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i szarej strefy w przewozach osób na terenie miasta Krakowa.


W trakcie prowadzonych przejazdów kontrolnych ujawnione zostały 2 przypadki wykonywania transportu osób taksówką bez licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.

W związku z powyższym, wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w łącznej kwocie 16 000 zł, a w stosunku do kierowców zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017