naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
05.12.2017


Wizyta inspektorów w szkole.    W dniu 1 grudnia 2017r. inspektorzy ITD odwiedzili Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, gdzie przeprowadzili wykład w zakresie wymagań związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy przy przewozie drogowym osób i rzeczy oraz w zakresie regulacji związanych z czasem pracy kierowców.


Zajęcia przeprowadzone były w I i II klasie branżowej szkoły, w której uczniowie kształcą się w zawodzie kierowca mechanik. Uczniowie tych klas mają w swoim programie szkolnym tematykę związaną z wymaganiami, jakie muszą spełniać kierowcy, którzy zawodowo chcą wykonywać przewozy drogowe oraz zagadnienia związane z czasem pracy kierowców.


Dzięki przeprowadzonym zajęciom młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, jak również dowiedzieć się dodatkowo o pracy inspektorów i zakresie ich działań w czasie wykonywania czynności służbowych na drodze.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017