naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.02.2018


Niesprawne autobusy woziły dzieci do szkoły.    W dniu 7 lutego 2018r. małopolscy inspektorzy transportu drogowego na terenie powiatu miechowskiego skontrolowali 2 autobusy, którymi dowożone były dzieci na zajęcia szkolne.


W wyniku przeprowadzonej inspekcji stwierdzono, że oba pojazdy są niesprawne technicznie i dalszy przewóz dzieci (łącznie przewożono około 80 dzieci) może stwarzać dla nich i innych uczestników ruchu drogowego zagrożenie.

Inspektorzy wydali dyspozycję zakazu dalszej jazdy, zatrzymali dowody rejestracyjne wycofując tym samym autobusy z ruchu, a głównym powodem tych decyzji były nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika oraz nieszczelny układ pneumatyczny.

Ponadto ujawniono, że przewoźnik realizował przewozy niezgodnie z wyznaczoną trasą oraz bez wymaganego zezwolenia. Za powyższe naruszenia przedsiębiorcy grozi kara administracyjna w wysokości 14000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018