naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
06.04.2018


Wysyp nieprawidłowości.    W dniu 4 i 5 kwietnia 2018r., małopolscy inspektorzy ujawnili aż 3 przypadki manipulacji w urządzenie rejestrujące czas jazdy i odpoczynku (tachograf).


W środę 4 kwietnia 2018r., podczas kontroli zespołu pojazdów należącego do przewoźnika słowackiego, którym wykonywany był przewóz kruszywa w ramach międzynarodowego transportu drogowego rzeczy z Polski na Słowację. W toku czynności kontrolnych stwierdzono liczne naruszenia norm czasu pracy kierowcy. W tym przypadku kierowca otrzymał mandat karny w kwocie 2000zł, a firma została ukarana karą 10 000zł, ponadto zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu za niesprawny układ oczyszczania spalin. Pojazd został usunięty na parking strzeżony do czasu uiszczenia kaucji.

Natomiast w czwartek 5 kwietnia 2018r., dokonano kontroli dwóch pojazdów należących do tego samego słowackiego przewoźnika. Analiza przekazanych do kontroli danych wykazała wielkokrotne naruszenia norm czasu pracy i odpoczynku oraz wielokrotne nierejestrowanie aktywności na karcie kierowcy. W związku z powyższym kierowców ukarano mandatami karnymi w kwocie po 2000zł, a przedsiębiorcę w jednym przypadku karą 6450zł, natomiast w drugim kwotą 9150 zł. Oba zespoły pojazdów zostały usunięte na parking strzeżony do czasu uiszczenia kaucji.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018