naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
12.04.2018


Przeciążone ciężarówki w Krakowie.
    W dniu 10 kwietnia 2018 r. na ulicy Armii Krajowej w Krakowie, inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, którym przewożony był piasek. W celu dokonania szczegółowych pomiarów, pojazd został skierowany na punkt ważenia pojazdów na ul. Księcia Józefa.W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że rzeczywista masa całkowita pojazdu z ładunkiem przekraczała dopuszczalną wartość o 3,8 t, a rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej był większy od dopuszczalnej wartości o 4,3 t.

Za powyższe nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne względem przewoźnika zagrożone karą 15 000 zł.
Ponadto, w tym samym dniu na terenie Krakowa inspektorzy ujawnili jeszcze 1 przypadek pojazdu przekraczającego dopuszczalne parametry wagowe, za co na firmę transportową zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 1500 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018