naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
29.05.2018


Szara strefa na lotnisku w Balicach.    W dniu 29 maja 2018r., na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zwrócili uwagę na samochód osobowy typu „bus”, co do którego zachodziło podejrzenie wykonywania przez przewoźnika zarobkowego przewozu osób bez stosownych uprawnień.


W związku z powyższym, pojazd został zatrzymany do szczegółowej kontroli, a przypuszczenia inspektorów okazały się jak najbardziej trafne, gdyż ww. samochodem realizowany był transport osób z lotniska do centrum Krakowa, bez wymaganej licencji.

Ponadto stwierdzono, że kontrolowany pojazd nie spełnia kryterium konstrukcyjnego dla realizowania przewozów okazjonalnych.

Za ujawnione nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 10000zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018