naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
04.07.2018


Naruszenie ustawy o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów.    W dniu 03.07.2018r. w miejscowości Tarnów na autostradzie A4 (Węzeł Centrum) Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, przeprowadzili kontrolę pojazdu członowego należącego do rumuńskiego przewoźnika, którym wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Polski do Rumunii.


W trakcie kontroli ustalono, że część przewożonego ładunku podlega ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, tj. przewożono m.in. oleje z ropy naftowej w opakowaniach DPPL oraz w beczkach w ilości 9,7t.

Dokonano szczegółowej weryfikacji wymaganych danych, które powinny być zgłoszone przed rozpoczęciem przewozu do systemu Ministerstwa Finansów – SENT. W wyniku sprawdzenia ujawniono brak uzupełnienia danych dotyczących przewoźnika. W związku z powyższym, na miejsce wezwano funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy nałożyli zamknięcia urzędowe celem zabezpieczenia przewożonego ładunku oraz wszczęli stosowne postępowanie administracyjne na przewoźnika rumuńskiego zagrożone karą pieniężną w kwocie 10000 złotych.

Dodatkowo inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wszczęli odrębne postępowanie administracyjne związane z naruszeniem przez przewoźnika zapisów ustawy o transporcie drogowym.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018