naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
07.08.2018
Niezabezpieczone drewno.


 
    Małopolscy inspektorzy podczas powrotu z czynności służbowych zatrzymali pojazd, jadący po Zakopiance, który przewoził drewno niewłaściwie zabezpieczone.


W związku z tym, że kierowca nie okazał dokumentu przewozowego, co wzbudziło dodatkowe podejrzenia, że mogło dojść do przeładowania, pojazd został pilotowany do najbliższego punktu kontroli, gdzie dokonano odpowiednich pomiarów.

Czynności kontrolne ujawniły nieprawidłowości tj.: masa zespołu pojazdów była przekroczona o 5,4 t, a nacisk na podwójną oś był przekroczony o 4,4 t.

W związku z powyższym na przedsiębiorcę zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 15 000 zł. Kierowcę ukarano mandatami karnymi w wysokości 1000 zł, a pojazd usunięto na parking strzeżony. Należy zaznaczyć, że jest to już drugie ważenie tego przedsiębiorcy i kierowcy w tym roku, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018