naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
18.10.2018
Ćwiczenia PATROL 18.


 
    Małopolscy inspektorzy uczestniczyli w ćwiczeniu PATROL 18, którego głównym celem było doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.


Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podjęli czynności kontrolne, które polegały m.in. na weryfikacji uprawnień przewoźnika do wykonywania przewozu drogowego, kontroli dokumentacji dotyczącej kierowcy tj. jego uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz analizie jego czasu jazdy i odpoczynku.


Ponadto Inspektorzy przeprowadzili działania kontrolno-profilaktyczne na zawartość alkoholu. Sprawdzeniu poddano również różne aspekty dotyczące przewożonego ładunku, począwszy od sprawdzenia dokumentacji poprzez ustalenia rodzaju ładunku, kontroli przestrzeni ładunkowej, w tym sprawdzenia właściwego zabezpieczenia towaru oraz weryfikacji rodzaju opakowań, w których umieszczony został ładunek.


Kontrolowany pojazd poddano ważeniu, aby określić i zweryfikować wagę przewożonego towaru oraz porównać stan faktyczny z deklaracją na dokumentach przewozowych.


Dodatkowo weryfikowano przewożony ładunek pod kątem zgodności z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych ADR, przepisach o przewozie odpadów, przepisach ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Kontrolowano również stan techniczny samochodu, rodzaj paliwa znajdującego się w jego zbiorniku oraz dopuszczalnych norm emisji spalin.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018