naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.11.2018
Wizyta inspektorów w szkole.


 
    Małopolscy Inspektorzy odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, gdzie przeprowadzili wykład w zakresie wymagań związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy przy przewozie drogowym osób i rzeczy oraz w zakresie regulacji związanych z czasem pracy kierowców.


Zajęcia przeprowadzone były w klasie branżowej szkoły, w której uczniowie kształcą się w zawodzie kierowca mechanik. Uczniowie mają w swoim programie szkolnym tematykę związaną z wymaganiami, jakie muszą spełniać kierowcy, którzy zawodowo chcą wykonywać przewozy drogowe oraz zagadnienia związane z czasem pracy kierowców.


Dzięki przeprowadzonym zajęciom młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, jak również dowiedzieć się dodatkowo o pracy inspektorów i zakresie ich działań w czasie wykonywania czynności służbowych na drodze.Fot. z archiwum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018