naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
19.12.2018


Niesprawnym autobusem i bez rejestrowania czasu jazdy
chciał przewozić pasażerów.     W dniu 19.12.2018r. w miejscowości Szczawnica inspektorzy z Nowego Targu dokonali kontroli autobusu, który rozpoczynał przejazd na linii komunikacyjnej Szczawnica-Kraków.


Podczas czynności kontrolnych stwierdzono m.in.
  • awarię systemu ABS;
  • przekroczenia norm czasu jazdy i odpoczynku kierowcy;
  • niedopuszczalne wyjęcie karty kierowcy, które miało na celu nieprzestrzegania norm czasu jazdy i odpoczynku przez kierującego;

Za powyższe nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 3800 zł, a kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 2000 zł.


Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, pojazd został wycofany z ruchu drogowego i w dalszą drogę podróżni wyjechali innym sprawnym autobusem.  

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018