naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
22.01.2019Bez odpoczynku przewoził dzieci.    W dniu 21.01.2019, na terenie miasta Zakopane dokonano kontroli autobusu przewożącego 20 osób – dzieci, które jechały na lodowisko.


Podstawą zatrzymania do kontroli był brak oznaczenia autobusu z przodu tablicą z oznaczeniem „dzieci”. W trakcie kontroli stwierdzono ponadto, że kierowca prowadził autobus wykonując przewozy okazjonalne osób na terenie powiatu tatrzańskiego przez 21 dni z rzędu, nie wykonując żadnego tygodniowego odpoczynku. Codzienna jazda kierowcy nie przekraczała, co prawda 5-ciu godzin, jednak stwierdzono dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku (jednego regularnego o 33 godziny i drugiego skróconego o 9 godzin.)

Nakazano kierowcy wykonać wymagany odpoczynek tygodniowy w ilości, co najmniej 45 godzin. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 11950 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019