naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
01.02.2019XIII Noworoczny Turniej Służb Mundurowych Królewskiego
Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej.    W dniu 26 stycznia 2019 r. w hali sportowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się „XIII Noworoczny Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Po raz pierwszy w turnieju uczestniczyła reprezentacja Inspekcji Transportu Drogowego.


W ramach sportowej rywalizacji zmierzyło się ze sobą w sumie 12 drużyn różnych służb mundurowych. W turnieju brali udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Prokuratury Okręgowej w Krakowie, V Batalionu Dowodzenia oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie.

Turniej ten był dobrą okazją żeby w duchu sportowej walki poznać funkcjonariuszy innych służb mundurowych, z którymi Inspekcja Transportu Drogowego niejednokrotnie współpracuje w ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019