naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
19.02.2019Przewóz osób bez rejestrowania czasu pracy.    Małopolscy inspektorzy w poniedziałek 18 lutego br. prowadzili kontrole autobusów na liniach regularnych. W trakcie ww. czynności inspektorzy ujawnili 2 przypadki wykonywania przewozu osób na liniach regularnych bez rejestrowania przez kierowców czasu jazdy, odpoczynku i czasu pracy.

 
Powyższe działania kierowców miały na celu ukrycie faktycznego czasu jazdy, co w sposób znaczący wpływa na stwarzanie zagrożenia w bezpieczeństwie podróżnych oraz innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto w jednym przypadku zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu za niewłaściwy stan techniczny oraz nieoznakowanie wyjść awaryjnych.

W związku z powyższym, na kierowców zostały nałożone mandaty karne w kwocie 2000zł, jak również skierowano wniosek do Sądu o ukaranie. Natomiast przedsiębiorcą grozi kara administracyjna w łącznej kwocie 10 500 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019