naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
05.03.2019Ostatnie Badanie Techniczne w 2017 roku !!!    Małopolscy inspektorzy prowadzący działania kontrolne przy drodze krajowej nr 79, zatrzymali pojazd należący do polskiego przewoźnika. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono, że okresowe badania techniczne pojazdu były wykonane w maju 2017r., natomiast dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję w 2018r.


Podczas prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno naruszenia ustawy o transporcie drogowym jak również usterki pojazdu zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz bardzo poważne ryzyko dla środowiska tj.:
  • nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych,
  • brak okresowych badań technicznych pojazdu,
  • brak legalizacji tachografu,
  • kierowca nie posiadał ważnej karty kierowcy,
  • kierowca nie posiadał wymaganego szkolenia, jak również badań lekarskich i psychologicznych.

W związku z powyższym, na kierowcę nałożono mandaty karne. Natomiast przedsiębiorcy grozi kara administracyjna w łącznej kwocie 11 000 zł. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pojazd usunięto na parking strzeżony.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019