e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.03.2019Przeciążone pojazdy w Krakowie.    W dniu 25.03.2019 r., na ul. Śliwiaka w Krakowie małopolscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali 3-osiowy pojazd marki Man przewożący gruz.


W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych, pojazd został skierowany na punkt kontrolny przy ul. Ks. Józefa w Krakowie, gdzie dokonano szczegółowych pomiarów.

W wyniku przeprowadzonego ważenia stwierdzono:
  • Rzeczywistą masę całkowitą pojazdu z ładunkiem: 30,1t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 25t o wartość 5,1t.
  • Rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej 19,9t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 18t o wartość 1,9t
  • Rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nienapędowej 10,2 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 10t o wartość 0,2t.
Ponadto stwierdzono, że tachograf zainstalowany w kontrolowanym pojeździe nie został poddany legalizacji w odpowiednim terminie, a także, że przedsiębiorstwo nie posiada wymaganego zezwolenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Pojazd został usunięty na parking strzeżony, a wobec przedsiębiorcy toczą się postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 17000zł.

Również dzisiaj na ul. Ks. Józefa został zatrzymany do kontroli 4 osiowy pojazd przewożący beton. Pojazd okazał się za ciężki.

W wyniku przeprowadzonego ważenia stwierdzono:
  • Rzeczywistą masę całkowitą pojazdu z ładunkiem: 32,6t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 32t o wartość 0,6t.
  • Rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej 19,1t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 18t o wartość 1,1t.
Również w tym przypadku przewóz odbywał się nielegalizowanym tachografem. Na przedsiębiorcę prowadzone będą postępowania administracyjne zagrożone karą 3000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019