e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.04.2019Kierowca bez uprawnień.    Małopolscy inspektorzy w piątek 19 kwietnia br., na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Rudawa, zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przedsiębiorcy.


W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że kierowca i zarazem przedsiębiorca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, jak również szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych, a wykonywana usługa transportowa odbywała się bez wymaganej przepisami licencji.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy, zagrożone karą 16 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019