e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
28.08.2019Kontrolne zadymienia spalin na terenie województwa
małopolskiego.     Małopolscy inspektorzy prowadzili w dniu 27 sierpnia br., wzmożone kontrole pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin. W trakcie powyższych działań wykonano 74 kontroli, w 2 przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm.


W sumie zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych, inspektorzy oprócz przekroczenia dopuszczalnych norm emisji spalin stwierdzili jeszcze inne usterki m.in. nadmiernie zużyty bieżnik opon, wycieki płynów eksploatacyjnych.


W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019