e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
23.09.2019Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.     Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie w okresie od 16.09 – 22.09.2019 roku brał udział w odchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, których celem jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z pojazdów na rzecz przyjaznych dla środowiska form komunikacji.


Działania Inspekcji Transportu Drogowego polegały na wyeliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów, które emitują spaliny przekraczające dopuszczalne normy oraz ich stan techniczny ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego tj. wycieki płynów eksploatacyjnych.

W powyższych działaniach przeprowadzono ponad 250 kontroli stanu technicznego, w 37 przypadkach wobec pojazdów, co do których zachodziło podejrzenie zanieczyszczenia środowiska poprzez przekroczenie norm emisji spalin, dokonano pomiarów z wykorzystaniem dymomierza.

W 3 przypadkach ujawniono przekroczenie norm emisji spalin, a w 5 stwierdzono m. in. nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Za powyższe nieprawidłowości zostały zatrzymane dowody rejestracyjne oraz wycofano pojazdy z ruchu drogowego, a kierowców ukarano mandatami karnymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019