e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
28.10.2019Kontrolne zadymienia spalin na terenie
województwa małopolskiego.     Małopolscy inspektorzy prowadzili w dniu 25 października br., wzmożone kontrole pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin.


W trakcie powyższych działań wykonano 37 kontroli, w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm. W sumie zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych, inspektorzy stwierdzili usterki tj. wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyty bieżnik opon oraz nieszczelny układ pneumatyczny.


W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019