naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
DYŻUR INFORMACYJNY
Informujemy, że WITD w Krakowie prowadzi dyżur informacyjny w każdy poniedziałek w godzinach 8.30 – 15.00.

Porady udzielane są osobą zgłaszającym się osobiście, jak i telefonicznie, pod numerem telefonu (12) 416-51-22.

Osoby zgłaszające się osobiście mają pierwszeństwo w udzielaniu informacji przed osobami dzwoniącymi. W czasie udzielania informacji osobiście, telefon nie jest odbierany.”


Spis numerów telefonów dyżurów telefonicznych
ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019