naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery RachunkówOgłoszeniado nieodpłatnego przekazania innym jednostkom

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych WITD Kraków
XV Edycja: Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

Referent prawny

Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych WITD Kraków

Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

Referent prawny

Referent prawny

Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

Referent prawny (termin składania dokumentów: 31-10-2014)

Pracownik biurowy (1 etat)

Operator Urządzeń Przygotowania Danych (1 etat)

Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom

Referent Prawny (1 etat)

Referent Prawny (1 etat)

Referent Prawny (1 etat)

Referent Prawny (1 etat) - do 23.02.2014r.

XIV EDYCJA: Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

XIV EDYCJA: Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

XIV EDYCJA: Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

XIV EDYCJA: Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych WITD w Krakowie

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych WITD w Krakowie

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych WITD w Krakowie

Młodszy Kontroler Transportu Drogowego

Operator Urządzeń Przygotowania Danych (1 etat)

Operator Urządzeń Przygotowania Danych (1 etat)

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie


Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie


Operator Urządzeń Przygotowania Danych (2 etaty)

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Operator Urządzeń Przygotowania Danych (2 etaty)

Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie


Operator Urządzeń Przygotowania Danych (2 etaty)

Referent prawny

Referent prawny

Referent prawny

Administrator systemu

Referent prawny (termin składania dokumentów do 30.03.2012r.)

obsłudze administracyjnej Wydziału Inspekcji

Operator Urządzeń Przygotowania Danych

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

Dostawa fabrycznie nowego samochodu


trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2013