Informacja o wyniku naboru: referent SFK

Data ogłoszenia: 08.08.2022

Stanowisko: referent SFK

Imię i Nazwisko:  Katarzyna Gazda

Miejsce zamieszkania: Kraków