Informacja o wyniku naboru: referent prawny

Data ogłoszenia: 02.12.2022

Stanowisko: referent prawny WP

Imię i Nazwisko:  Dominika Sitnik

Miejsce zamieszkania: Frysztak