20 lat Inspekcji Transportu Drogowego w Małopolsce

18.10.2022.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego już od 20 lat dbają o bezpieczeństwo na polskich drogach. Skuteczne kontrole na terenie całego kraju są możliwe dzięki 16 Wojewódzkim Inspektoratom Transportu Drogowego.

Uroczystość z okazji 20-lecia działalności kontrolnej Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się w poniedziałek (17 października) w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. W jubileuszowych obchodach wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, przedstawiciele samorządu, służb i inspekcji oraz środowiska przewoźników.

Sześciu inspektorom wręczono awanse na wyższy stopień inspektorski, a instytucje i służby współpracujące z małopolską ITD zostały wyróżnione okolicznościowymi statuetkami.

Dzisiaj, dzięki 20 latom Państwa służby Rzeczypospolitej, mamy zupełnie inną sytuację na naszych drogach. Mieliście i macie olbrzymi wpływ na wyeliminowanie szarej strefy w transporcie samochodowym. Porządek na polskich drogach zrobiła ITD. To Państwa sukces. Dziękuję inspektorom w Małopolsce i w każdym województwie, że znakomicie wykorzystaliście ten czas, aby zmienić świadomość właścicieli i kierowców samochodów ciężarowych, aby zmienić rzeczywistość transportową – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pełnicie Państwo odpowiedzialną służbę na polskich drogach. Gratuluję wszystkim, którzy tworzyli tę służbę i tym, którzy na tak wysoki poziom wznosili Inspekcję Transportu Drogowego w każdym zakątku kraju – dodał Andrzej Adamczyk.

W ciągu dwóch dekad zmieniło się wiele. Inspekcji przybywało nowych zadań, wzmacniany jest cały czas potencjał kadrowy i kontrolny formacji.

Pamiętam pierwsze kontrole, w których uczestniczyłem. Była to inna formacja. Mieliśmy użyczony sprzęt. 20 lat później Inspekcja to dynamicznie rozwijająca się formacja, wyposażona w nowoczesny sprzęt. To m.in. unikatowy sprzęt, którym nie dysponuje żadna inna służba w Polsce. Mobilne Jednostki Diagnostyczne służą do kontroli stanu technicznego pojazdów i wycofania z ruchu np. autobusów, które stwarzają zagrożenie na polskich drogach. To również nowoczesny sprzęt do kontroli tachografów i nowoczesne furgony. Jesteśmy bardzo dobrze wyposażoną w sprzęt formacją – powiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Nie zmienił się cel, jaki przyświecał powołaniu formacji, czyli zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Pracujemy nad tym, aby zmienić organizację Inspekcji Transportu Drogowego. Przyczyni się to do większego wsparcia technicznego. Robimy wszystko, aby zmieniać sukcesywnie warunki pracy i narzędzia, którymi dysponuje ITD. To jest proces ciągły. Celem rządu jest bezpieczeństwo na polskich drogach. Czynimy to przez budowę nowych dróg i szerokie inwestycje. Do tego niezbędny jest też sprzęt i wyposażenie Inspekcji, abyśmy z pełną odpowiedzialnością mogli powiedzieć, że to najlepsza służba w Europie. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest – podziękował Minister Infrastruktury.

ITD została powołana, aby na polskich drogach było bezpiecznie i aby były przestrzegane zasady uczciwej konkurencji. Za Państwa pracę chcę wszystkim inspektorom podziękować. Dzięki Państwa profesjonalnym działaniom sukcesywnie poprawia się bezpieczeństwo na polskich drogach oraz jakość świadczonych w transporcie drogowym usług – podsumował Alvin Gajadhur.

Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego zapewnili, że prowadzone właśnie prace legislacyjne dotyczące organizacji ITD wpłyną na jeszcze wyższą skuteczność jej działań.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie rozpoczął działalność 1 lutego 2002 r. Początkowo pracowało w nim 16 osób, w tym 10 inspektorów. Pierwszym Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego był Antoni Nosal. Dziś w inspektoracie pracują 62 osoby, w tym 36 inspektorów. Małopolska Inspekcja Transportu Drogowego to, obok siedziby w Krakowie, także oddziały terenowe w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie, a od kilku tygodni również w Miechowie.

Wkrótce zostanie zatrudnionych kilkanaście nowych osób. Otwierane są oddziały. Dzięki zaangażowaniu ministra Andrzeja Adamczyka otworzyliśmy ostatnio oddział w Miechowie, po to, abyśmy mogli być bliżej mieszkańców i szybciej reagowali na zjawiska niepożądane w transporcie, abyśmy mogli eliminować wszelkie naganne przypadki – zaznaczył Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Dziękuję pracownikom za zaangażowanie i trud wkładany w pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Jestem dumny z profesjonalnie wykwalifikowanej kadry. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, ale bez takiej kadry byłby on bezużyteczny – przyznał Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Kucharczyk.

Małopolscy inspektorzy prowadzą działania w 120 punktach kontrolnych, z których ponad połowa znajduje się na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych.

Inspektorat wojewódzki w Krakowie pełni ważną rolę w kontrolach transportu ciężkiego. Przebiegają tutaj ważne szlaki komunikacyjne, w tym wiodące do turystycznych kurortów – jak autostrada A4, droga ekspresowa nr 7. Do Małopolski autokarami przybywają rzesze turystów. Kontrole, które prowadzą tutaj inspektorzy, są niezbędne, aby zapewnić uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo – mówił Szef ITD.

W tym roku małopolscy inspektorzy przeprowadzili ok. 9 tys. kontroli drogowych pojazdów ciężkich i autokarów, z czego połowę stanowią pojazdy zagraniczne. Skontrolowali blisko 155 tys. dni pracy kierowców, sprawdzili m.in. 1,4 tys. pojazdów, którymi przewożono osoby i ponad pół tysiąca transportów materiałów niebezpiecznych (ADR). Na inspekcyjne wagi w województwie małopolskim zostało skierowane blisko 1,2 tys. pojazdów. To jeszcze nie wszystko. Działania kontrolne są realizowane także w siedzibach przedsiębiorstw.

Przez ostatnie dwie dekady małopolska Inspekcja nie tylko rozbudowywała swoje struktury i potencjał kadrowy, ale również – dzięki wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektoratu – wzmocniła zaplecze sprzętowe, które gwarantuje wyższą skuteczność realizowanych zadań. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie wykorzystuje do kontroli 27 pojazdów, w tym 19 furgonów przystosowanych do szczegółowych kontroli związanych z transportem drogowym. Są one wyposażone m.in. w dymomierze, analizatory spalin, alkomaty, zestawy diagnostyczne do tachografów, lustra diagnostyczne, narkotesty i wagi przenośne. Na stanie wojewódzkiego ośrodka ITD jest także 7 pojazdów nieoznakowanych, w tym 3 wyposażone w wideorejestratory oraz nowoczesna Mobilna Jednostka Diagnostyczna. Całość floty uzupełniają 2 motocykle, służące do patrolowania dróg alternatywnych i pilotowania pojazdów do punktów kontrolnych.

20 lat działalności Inspekcji w regionie to nie tylko działania kontrolne, ale również szeroko rozumiana edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz utrzymywany dialog i wymiana informacji z przedstawicielami przewoźników. Małopolska Inspekcja z sukcesem realizuje ustawowe zadania, ale reaguje też w sytuacjach nadzwyczajnych. Tak było w czasie pandemii, kiedy inspektorzy m.in. wspierali inne służby po przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej czy pomagali w dystrybucji środków ochrony. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, małopolscy inspektorzy również zaangażowali się w działania pomocowe dla uchodźców wojennych.

 

Źródło: gitd.gov.pl