Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Przejdź do deklaracji dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia informację osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym.

Cel działania Inspekcji Transportu Drogowego:

Jak załatwić sprawę w naszym urzędzie:

Dane adresowe oraz godziny pracy urzędu:

Dostępność architektoniczna:

Załatwianie spraw przez osoby ze szczególnymi potrzebami:

Jeśli chcesz skontaktować się z WITD w Krakowie, to możesz:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, ul. Bratysławska 5; 31-201 Kraków,
  • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl,
  • zadzwonić pod numer telefonu: (12) 416-51-20,
  • wysłać SMS pod numer 691-386-224
  • przynieść pismo bezpośrednio do urzędu w godzinach jego pracy.

Jeśli chcesz załatwić sprawę przy pomocy tłumacza języka migowego, to zgłoś ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

Możesz również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została przez Ciebie wybrana w celu ułatwienia porozumienia i pomyślnego załatwienia sprawy.