Akcja „DYMOMIERZ”

28.05.2021.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 27 maja br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin.

Przeprowadzono łącznie 46 pomiarów, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dopuszczalnych norm emisji spalin.

W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny, a na kierowców nałożono łącznie 8 mandatów karnych oraz wszczęto 2 postępowania administracyjne zagrożone łączną karą pieniężną 2500 zł m.in. za brak aktualnych badań technicznych.