Akcja „DYMOMIERZ”

29.07.2021.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 28 lipca br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.

Przeprowadzono łącznie 43 pomiary, ujawniając 2 przypadki przekroczenia dopuszczalnych normy emisji spalin.

W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny (wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzony pas bezpieczeństwa kierowcy, niesprawny hamulec awaryjny, niesprawne oświetlenie, zużyte tarcze hamulcowe).

Natomiast na kierowców nałożono łącznie 7 mandatów karnych oraz wszczęto 4 postępowania administracyjne m.in. za brak aktualnych badań technicznych, brak legalizacji tachografu oraz niewyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty.