Akcja „DYMOMIERZ”

14.09.2021.

W dniu 13 września 2021 r., na terenie woj. małopolskiego inspektorzy ITD prowadzili akcję ukierunkowaną na kontrolę norm emisji spalin z pojazdów.

W trakcie akcji przeprowadzono 57 kontroli drogowych, ukarano kierowców 17 mandatami karnymi, zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych oraz wszczęto 6 postępowań administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Dokonano 39 badań za pomocą dymomierza, z czego w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm zadymienia spalin, jak również ujawniono niesprawny układ oczyszczania spalin SCR, wyciek płynu Adblue oraz zamontowany emulator Adblue.

Dowody rejestracyjne pojazdów były zatrzymane, m.in. za nadmiernie zużyty bieżnik opony, niesprawny układ hamulcowy ABS.

W trakcie ww. akcji kontrolowane były także autobusy szkolne, którymi każdego dnia przewożone są dzieci i młodzież do placówek oświatowych.