Akcja „DYMOMIERZ”

23.06.2022.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 20 czerwca br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.

Przeprowadzono łącznie 42 pomiary, nie stwierdzając przekroczenia dopuszczalnych normy emisji spalin.

W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny m.in. nadmiernie zużyte opony, niesprawne oświetlenie, nieszczelny układ hamulcowy, niesprawny drogomierz, brak badań technicznych.

Na kierowców nałożono łącznie 8 mandatów karnych oraz wszczęto 1 postępowanie administracyjne.