Akcja „DYMOMIERZ” na terenie woj. małopolskiego

20.04.2023.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 18 kwietnia br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.

Przeprowadzono łącznie 93 pomiarów, ujawniając jeden przypadek przekroczenia dopuszczalnych normy emisji spalin.

W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 14 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny, ujawniono m.in. przekroczenie dopuszczalnych norm zadymienia spalin, brak badań technicznych, nieszczelny układ wydechowy, nieszczelna instalacja pneumatyczna.

Na kierowców nałożono łącznie 26 mandatów karnych (m.in. brak wyposażenia, niezabezpieczony ładunek).

Wszczęto 8 postępowań administracyjnych na przewoźników, m.in. za brak badań technicznych brak obowiązkowego szkolenia okresowego, brak wymaganych dokumentów, brak legalizacji tachografu.