Akcja „DYMOMIERZ” na terenie woj. małopolskiego

30.05.2023.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 29 maja br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.

Przeprowadzono łącznie 52 pomiary, nie stwierdzono przypadku przekroczenia normy emisji spalin.

W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 4 dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny m.in. uszkodzone tarcze hamulcowe, niesprawne oświetlenie, a na kierowców nałożono łącznie 4 mandaty karne oraz wszczęto 4 postępowania administracyjne m.in. za nieprawidłowy stan techniczny (popękane tarcze hamulcowe).

W jednym przypadku nabrali podejrzeń, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu (w kabinie znajdowały się puste puszki po piwie) dokonano badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.  Wynik potwierdził podejrzenia inspektorów – miał 0,23 mg/l,  co odpowiada 0,46 promila. Wobec powyższego na miejsce wezwano policję, celem prowadzenia dalszych czynności.