Akcja „DYMOMIERZ”

26.08.2020.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 25 sierpnia br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.

Przeprowadzono łącznie 45 pomiarów, ujawniając jeden przypadek przekroczenia dopuszczalnych normy emisji spalin. W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 4 dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny, a na kierowców nałożono łącznie 9 mandatów karnych oraz wszczęto 5 postępowań administracyjnych zagrożone łączną karą pieniężną 4000 zł m.in. za brak aktualnych badań lekarskich i psychologicznych oraz szkolenia, w dwóch przypadkach stwierdzono brak legalizacji tachografu.