Akcja „ZIMA”

16.12.2022.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi (ujemne temperatury, opady śniegu) małopolscy inspektorzy prowadzą czynności kontrolne mające na celu sprawdzanie, czy kierowcy pojazdów ciężarowych stosują się do obowiązku jazdy z łańcuchami przeciwpoślizgowymi w miejscach wyznaczonych znakiem drogowym C-18 (nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” z tabliczką „Dotyczy samochodów ciężarowych”).

Założenie łańcuchów jest obowiązkowe, kiedy zobaczymy znak drogowy C-18.

Tabliczka pod znakiem określa jakich kategorii pojazdów nakaz dotyczy.

Znak C-18 zobowiązuje kierowcę do założenie łańcuchów na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Niezastosowanie się do znaku C-18 może zakończyć się nałożeniem mandatu karnego oraz zakazem dalszej jazdy do czasu poprawy warunków drogowych.

Ponadto, w trakcie prowadzenia kontroli drogowych inspektorzy sprawdzają, czy na dachu naczepy i pojazdu nie zalega lód i śnieg.

Uświadamiają także kierowców o obowiązku właściwego utrzymania pojazdu w okresie zimowym m.in. odśnieżenia dachu kabiny ciężarówki oraz jej naczepy zarówno przed wyruszeniem w drogę, jak i po postoju na parkingu.

Kierowca ponosi odpowiedzialność za stan pojazdu!