Autobus bez aktualnego przeglądu i nietrzeźwy kierowca ciężarówki

23.11.2023.

W dniu 22 listopad 2023r. małopolscy inspektorzy ITD przeprowadzili kontrolę drogową autobusu, którym młodzież licealna z Krakowa miała udać się w podróż do stolicy Republiki Czeskiej, Pragi.

W trakcie prowadzonych czynności, inspektorzy ustalili, że termin ważności badań technicznych kontrolowanego autobusu upłynął w dniu 16.11.2023r.

W związku z powyższym, wydano zakaz dalszej jazdy, a wycieczka mogła się rozpocząć dopiero po podstawieniu autobusu z aktualnym badaniem technicznym.

Za powyższe nieprawidłowości wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem w firmie, będzie prowadzone postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną.

Tego samego dnia, na autostradzie A4 w miejscowości  Aleksandrowice, podczas kontroli pojazdu należącego do rumuńskiego przewoźnika, inspektorzy wyczuli od kontrolowanego kierowcy wyraźną woń alkoholu.

Kierowcę poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które potwierdziło podejrzenia inspektorów.

Wynik pomiaru to 0,21 mg/l. Inspektorzy przekazali kierowcę do dalszych czynności, wezwanym na miejsce funkcjonariuszom z policji.