Autobus z dziećmi z zakazem dalszej jazdy

04.08.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 3 sierpnia br., w miejscowości Aleksandrowice, na autostradzie A-4 zatrzymali do kontroli autobus, którym podróżowało 64 pasażerów (w tym 62 dzieci), którzy jechali z miejscowościami Borek, do Piekar Śląskich.

Kontrola stanu technicznego pojazdu, wykazała całkowite zużycie bieżnika na całej szerokości opony założonej na kole 3 osi.

Dodatkowo stwierdzono widoczny uszkodzony kord osnowy, w dwóch miejscach znajdowały się wbite elementy metalowe oraz opona posiadała od strony styku z podłożem dwa nacięcia wzdłużne.

Ujawnione uszkodzenia opony były skutkiem długotrwałego procesu a na uwagę zasługuje fakt, że szczegółowa analiza zapisów prędkości zawartych na wykresówce kierowcy z dnia kontroli wykazała, że pojazd poruszał się z max. dopuszczalną prędkością 100 km/h.

W związku z powyższym inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny i wydali zakaz dalszej jazdy (przewoźnik na miejsce kontroli wezwał serwis mobilny, który usterkę usunął).

Kierowcę ukarano mandatem karnym, zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy zagrożone karą 2000 zł oraz wszczęto postępowanie wobec zarządzającego transportem.