Autobusy przewożące dzieci pod lupą ITD

08.09.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 7 września br., przeprowadzili kontrolę dwóch autobusów.

W jednym przypadku kierowca autobusu szkolnego w powiecie krakowskim nie posiadał wymaganych przepisami prawa uprawnień.

Kierowca został ukarany mandatem karnym, zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec osoby zarządzającej.

Natomiast w drugim przypadku, po zgłoszeniu obywatelskim inspektorzy pojechali na kontrolę autobusu przewożącego dzieci ze szkoły na basen.

Stwierdzono brak bocznej szyby, nieszczelny układ pneumatyczny oraz usterki w oświetleniu.

W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny oraz zakazano dalszej jazdy. Po dzieci przyjechał inny autobus.