Bez licencji, karty kierowcy, badań, uprawnień i legalizacji tachografu

29.04.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 29 kwietnia br., w Krakowie zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że kierowca i zarazem przedsiębiorca:

  • posiadał prawo jazdy wyłącznie kategorii „B”,
  • nie posiadał szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych,
  • wykonywana usługa transportowa odbywała się bez wymaganej przepisami licencji.

Dodatkowo stwierdzono brak legalizacji tachografu. Ponadto, kierowca nie posiadał karty kierowcy, w związku z tym nie mógł rejestrować swojej aktywności.

Łącznia suma kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 24 000 zł.