Bezpieczeństwo podczas długiego weekendu

10.11.2022.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że 10 i 11 listopada, obowiązywać będą ograniczeniach w ruchu niektórych pojazdów ciężarowych.

Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą inspektorzy transportu drogowego, zarówno w punktach kontrolnych, jak i poruszający się w nieoznakowanymi radiowozach z wideorejestratorami.

Pierwsze ograniczenia już dziś

Ograniczenia w ruchu dla części pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, będą obowiązywać:

 • 10 listopada – od godz. 18:00 do godz. 22:00,
 • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – od godz. 08:00 do godz. 22:00.

Zakazy nie dotyczą m.in. autobusów, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i awarii oraz używanych:

 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Ograniczeniom nie podlegają także:

 • pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
 • oczekujący na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów, kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 zł, a przedsiębiorcy kara administracyjna 2000 zł.

Również zarządzający transportem w firmie może otrzymać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej 1000 zł.

Z rozwagą w podróży

Inspekcja Transportu Drogowego apeluje do wszystkich kierowców o unikanie brawury i ostrożną jazdę, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych i atmosferycznych. Inspektorzy, dbając o bezpieczeństwo podróżnych, będą prowadzić kontrole na głównych szlakach komunikacyjnych. Cały czas pracuje też system fotoradarowy.

Pamiętajmy również o tym, aby przed wyjazdem na długi weekend sprawdzić stan techniczny elementów samochodu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy i wcześniej zaplanować trasę uwzględniając m.in. odpoczynki, czy natężenie ruchu.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu, został wskazany w:

rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami).

 

Źródło: gitd.gov.pl