Bezpieczna droga do szkoły

11.09.2020.

Z początkiem września rozpoczęła się ogólnopolska akcja „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, podczas której inspektorzy ITD prowadzą wzmożone kontrole autobusów, którymi każdego dnia dowożone są dzieci i młodzież do szkół i placówek oświatowych.

Małopolscy inspektorzy w trakcie kontroli sprawdzają trzeźwość i uprawnienia kierowcy, stan techniczny i wyposażenie autobusu (m.in. odpowiednią ilość środka gaśniczego, apteczkę pierwszej pomocy, wyjścia awaryjne, mocowanie foteli, sygnał dźwiękowy, płyny eksploatacyjne, stan ogumienia, oświetlenie, układ hamulcowy), dopuszczalną ilość przewożonych uczniów, uprawnienia do realizacji takich przewozów. Sprawdzają także, czy dzieci w trakcie przejazdu mają zapewniają odpowiednią opiekę osób dorosłych, czy jest zapewnione bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania najmłodszych pasażerów oraz czy przestrzegane są rygory sanitarne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19.

Ponadto, w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych inspektorzy rozdają dzieciom gadżety odblaskowe sfinansowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w trakcie poruszania się pieszo.

Do dnia 10 września 2020 r. na terenie woj. małopolskiego przeprowadzono 20 kontroli „Autobusów Szkolnych”, którymi w czasie trwania inspekcji przewożono łącznie ponad 350 dzieci. W dniu 9 września 2020 r. ujawniono 2 przypadki, gdzie autobus nie posiadał aktualnych badań technicznych dopuszczających pojazd do ruchu i przewozu osób. W związku z powyższym, wydano zakaz przewożenia dzieci oraz autobusy wycofano z ruchu drogowego do czasu uzyskania aktualnych badań technicznych, a na przewoźników zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną po 2000 zł.