Bezpieczny autokar – wakacje 2022

27.06.2022.

Ruszyła akcja Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar”. W Głogoczowie o działaniach prowadzonych w czasie wakacyjnych wyjazdów mówili Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Kucharczyk.

Autokary kontrolowane w całym kraju.

Głogoczów – to jeden z wielu punktów kontrolnych, gdzie w okresie wakacyjnym inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny autokarów, uprawnienia, czas pracy i stan trzeźwości kierujących.

Działania, które Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi w okresie wakacyjnym na terenie całego kraju, mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych, którzy wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek. Taka kontrola to też większa pewność dla rodziców, opiekunów i organizatora wyjazdu, że dzieci jadą sprawnym pojazdem, z odpowiednio przygotowanym do trasy kierowcą. Działania te mają nie tylko charakter kontrolny, ale również profilaktyczny i edukacyjny. Zwracają uwagę przewoźników i kierowców na istotne elementy ich pracy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Wpływają więc na zwiększenie świadomości przewoźników o ich obowiązkach i ewentualnych zagrożeniach – ocenił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Inspektorzy zwracali też uwagę, jak najmłodsi powinni zachowywać się w trakcie wakacyjnych wyjazdów i zabaw, rowerowych wycieczek, czy podróży autokarem. Na najmłodszych w punkcie kontroli czekały zagadki i quizy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieci otrzymały również elementy odblaskowe.

Najnowocześniejszy sprzęt w akcji.

Kontrole autokarów są coraz bardziej szczegółowe, a gwarantuje to najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje Inspekcja Transportu Drogowego. W Głogoczowie stan techniczny autokarów sprawdzano z wykorzystaniem Mobilnej Jednostki Diagnostycznej. To unikatowy w skali kraju sprzęt pomiarowo-kontrolny. Na razie na polskich drogach pracuje 6 urządzeń, a docelowo ma ich być 18.

Mobilne Jednostki Diagnostyczne, które zostały zaprojektowane na potrzeby Inspekcji, to w pełni automatyczne urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Umożliwiają sprawdzenie układu kierowniczego, hamulcowego, stanu zawieszenia, a także rozpoznanie błędów i usterek w większości pojazdów ciężarowych oraz autobusów – mówił Alvin Gajadhur, Szef ITD.

Kluczowy wpływ na bezpieczeństwo ma stan techniczny pojazdu, ale również kondycja psychofizyczna kierującego. Dlatego inspektorzy sprawdzają stan trzeźwości i czas pracy kierowcy. Niestety wciąż ujawniane są przypadki, nawet w ruchu autokarowym, kiedy to kierowcy nie stosują się do norm czasu pracy i bagatelizują zagrożenia, jakie powoduje zmęczenie, jego negatywny wpływ na koncentrację, czas reakcji, czy prawidłowość oceny sytuacji na drodze – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Inspekcja prowadzi nie tylko rutynowe kontrole autokarów, tak jak tu w Głogoczowie, ale realizuje je również na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek.

Będziemy weryfikować z dużą starannością stan techniczny pojazdów. Dziś mieliśmy przypadki, kiedy do punktu kontrolnego właśnie przed wyjazdem w trasę, przyjeżdżały autokary, które chcieli sprawdzić rodzice lub też na taką kontrolę decydowali się sami przewoźnicy. Pierwsze przeprowadzone kontrole nie wykazały poważnych naruszeń. W większości zakończyły się bez zastrzeżeń. Na 15 kontroli inspektorzy stwierdzili 2 uchybienia. W jednym z autokarów brakowało gaśnicy, za co kierowca został ukarany mandatem karnym. W innym przypadku został zatrzymany dowód rejestracyjny ze względu na uchybienie związane ze stanem technicznym. Pęknięta była szyba pojazdu, ale nie na tyle poważnie, by kierowca nie mógł kontynuować jazdy – ocenił Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Kucharczyk.

W trakcie ubiegłorocznych wakacyjnych działań inspektorzy ITD skontrolowali 1768 autokarów. W 3,2 proc. przypadków, ze względu na nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, kontrole zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych autokarów (57 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych), w tym 14 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy (0,8%). Stwierdzano m.in. przypadki wysyłania w trasę autokarów bez aktualnych badań technicznych, z usterkami układu hamulcowego, wyciekami płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużytym ogumieniem, czy skorodowanymi elementami układu nośnego pojazdu.

Jak zgłosić autokar do kontroli?

Wystarczy skontaktować się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

Ze względu na rosnącą liczbę kontroli realizowanych na wniosek rodziców i opiekunów, warto zgłosić konieczność ich przeprowadzenia z kilkudniowym wyprzedzeniem (dane poszczególnych WITD znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gitd/witd).

Inspektorzy, w miarę możliwości, przeprowadzą kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskażą punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Uczestnicy briefingu podkreślali, że realizowanych jest szereg działań, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach, również na poziomie lokalnym.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Małopolsce to jeden z najważniejszych priorytetów samorządu województwa. Wszystkie zaplanowane i realizowane działania prowadzą do zmniejszenia ryzyka wypadków drogowych, z roku na rok systematycznie spada ich liczba, a to przedstawia naszą skuteczność. Podnosimy także standardy poruszania się po naszym regionie zarówno dla kierujących pojazdami, rowerzystów, jak i dla pieszych – mówił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Cały czas pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa na drogach, w różnych jego aspektach. To modernizacja i budowa bezpiecznych dróg, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych, wskazywanie dobrych praktyk i wzorców, zmiany legislacyjne dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości drogowej. Ważne jest jednak zachowanie nas wszystkich – uczestników ruchu drogowego – umiejętność unikania zagrożeń, konieczność brania pod uwagę potrzeb i praw innych. Wszyscy powinniśmy swoim postępowaniem, ostrożnością i rozsądkiem na drodze dbać o nasze bezpieczeństwo. Tymi zasadami powinniśmy kierować się szczególnie teraz, w okresie wakacyjnych wzmożonych wyjazdów, kiedy ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji zwiększa się – podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czynnikiem, który wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków, jest nadmierna prędkość. W trakcie ubiegłorocznych wakacji system fotoradarowy zarejestrował blisko 266 tys. przypadków przekroczenia prędkości. Kierowcy przekraczali wówczas dozwoloną prędkość średnio o 28 km/h więcej niż pozwalały przepisy.

Niestety była brawura i karygodne zachowania. Ponad 1,5 tys. kierowców, w czasie ubiegłorocznych wakacji, przekroczyło prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wśród nich rekordzista miał na liczniku 190 km/h, jadąc przez miejscowość Wanaty, kolejny 164 km/h w Warszawie. Takie prędkości to ryzyko śmierci albo trwałego kalectwa, gdyby doszło do wypadku. Dlatego, po raz kolejny, apeluję – jedźmy zgodnie z przepisami i dostosujmy prędkość do warunków na drodze. Pośpiech, brawura, traktowanie drogi jako toru wyścigowego i przekonanie o swoich nieprzeciętnych umiejętnościach – to najprostsza droga do tragedii – przypomina Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Kontrole prędkości prowadzone z wykorzystaniem ok. pół tysiąca urządzeń systemu fotoradarowego, wzmocnione zostaną kontrolami mobilnymi, prowadzonymi na wytypowanych odcinkach dróg przez patrole CANARD.

Ciężki transport również pod kontrolą.

Obok kontroli autokarów i prędkości, inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów ciężarowych oraz czas pracy i stan trzeźwości kierujących.

Inspektorzy będą także reagować, w przypadkach niestosowania się przez kierowców pojazdów ciężarowych do wakacyjnych zakazów ruchu. W okresie wakacyjnym pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowiązujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:

  • w piątki od godz. 18:00 do godz. 22:00,
  • w soboty od 8:00 do 14:00,
  • w niedziele od 8:00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta, a także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii i klęsk żywiołowych.

Źródło: https://gitd.gov.pl/